Gojenie łąkotki

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia zewnętrznej części łakotki, jej gojenie jest możliwe ze względu na obecność naczyń krwionośnych. 

Natomiast przy uszkodzeniu wewnętrznej części łakotki nie dojdzie już do jej zagojenia.