Terapia obrzękowa

Obrzęk limfatyczny to obrzęk ciała będący nagromadzeniem płynu śródmiąższowego w obrębie skóry i tkanki podskórnej, prowadzący do stanu zapalnego. Powstaje w wyniku zaburzeń w układzie chłonnym. Do niedawna choroby układu chłonnego i ich leczenie były marginalizowane, tymczasem obrzęki zawsze wykazują tendencję do progresji, nie można więc ich lekceważyć. Począwszy od pierwszego stadium wysięku wysokobiałkowego przeobrażają się w stadium drugie zwłóknienia, aż do rozwoju trzeciego stadium choroby inwalidztwa (słoniowacizna). Obrzęki stanowią podłoże do rozwoju chorób dermatologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem infekcji bakteryjnych a nawet nowotworzenia. Skutkiem obrzęku może być również uczucie ciężkości, ograniczenie możliwości ruchowych, niedowłady, bóle spowodowane napięciem skóry, mniej lub bardziej odczuwane zaburzenia psychiczne. Celem terapii obrzękowej jest doprowadzenie do zmniejszenia lub ustąpienia wywołanych obrzękiem dolegliwości.