Elektroterapia

1. TENS (Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation - Przezskórna Elektryczna Stymulacja Nerwów).

Zabiegi wykonywane metodą TENS prowadzi się urządzeniami generującymi prądy impulsowe o niskich częstotliwościach ( 2 - 200 Hz), które na organizm pacjenta przenoszone są poprzez skórę za pomocą elektrod naskórnych.

Stymulacja nerwów ma na celu pobudzenie naturalnych mechanizmów obronnych lub regeneracyjnych organizmu w sytuacjach, kiedy jego prawidłowe funkcje zostają zaburzone w wyniku choroby lub modulowanie czucia bólu.


Terapia TENS jest uzupełniającą metodą leczenia. Jej główne zalety to: wysoka skuteczność, brak działań ubocznych (po wykluczeniu przeciwwskazań), brak interakcji z lekami, hartowanie całego ustroju.

2. Prądy diadynamiczne (DD)

Jaki jest sposób działania:

Prądy diadynamiczne Bernarda podobnie jak inne prądy elektryczne mają właściwość rozszerzania naczyń krwionośnych. Wzmożenie aktywności naczynioruchowej, lepsze ukrwienie tkanek - a tym samym usprawnianie procesów odżywczych i przemiany materii tkanek- odgrywają istotną rolę w leczeniu wielu stanów chorobowych, a szczególnie obrzęków pourazowych oraz zaburzeń ukrwienia obwodowego.

3. Prądy diadynamiczne mają zastosowanie w leczeniu:

zespołów bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa,

  • nerwobóli,
  • zaników mięśni,
  • chorób zwyrodnieniowych stawów,
  • zapaleń około stawowych,
  • zespołów naczyniowych.