Osteopatia

Układ szkieletowy jest w większym bądź mniejszym stopniu powiązany ze wszystkimi tkankami. Dlatego też podejście osteopatyczne nie ogranicza się jedynie do układu strukturalnego. Leczenie to opiera się na

holistycznym patrzeniu na organizm człowieka i będzie łączyć ze sobą układ trzewny i czaszkowy.Jest ukierunkowane na optymalizację funkcji układu nerwowo-mięśniowo-szieletowego wpływając dzięki temu na wszystkie układy

organizmu. Działanie osteopatyczne uruchamia procesy samozdrowienia organizmu odblokowując, pobudząjąc lub uskuteczniając przepływ szlaków nerwowych i krążeniowych (krew i limfa).