Metoda biomechanicznego badania i leczenia zaburzeń mechaniki kręgsłupa oraz zespołów bólych, a także schorzeń stawów obwodowych i kończyn, spowodowanych zaburzeniem mechaniki. Badanie opiera sie na specjalnych protokołach diagnostycznych, odrębnych dla każdego odcinka kręgosłupa oraz dla kończyn. Protokół składa sie z bardzo dokładengo wywiadu chorobowego, pozwalającego precyzyjnie ustalić zachowanie objawów oraz ich zmienność w ciągu doby. Kolejnym etapem jest badanie, oparte na znajomości wzorców bólowych (czyli charakterystycznej topografii objawów)  oraz ich zmian w odpowiedzi na ruchy testujące, ścisle określone przez procedurę badania.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *